O zakładzie

O zakładzie

 

Zakład prowadzi badania statutowe, realizuje zajęcia kursowe i fakultatywne oraz posiada w swojej ofercie kształcenia dodatkowe specjalności - edytorstwo komputerowe i redakcję wydawnictw oraz edytorstwo naukowe.

Obszary naszych badań i zainteresowań:

  • piśmiennictwo epok dawnych
  • edytorstwo naukowe (w tym historia i recepcja wybranych edycji)
  • komputerowe opracowanie tekstów

Kontakt

Zakład Literatury Dawnej i Edytorstwa
85-067 Bydgoszcz
ul. Jagiellońska 11
dr hab. Ireneusz Szczukowski, prof. UKW 
tel. 52 322 98 39 (30)
e-mail: iszczukowski@wp.pl

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Zakład Literatury Dawnej i Edytorstwa,

ul. J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, tel. 52 341 91 00